1. A Green Fitness & beauty házirendje

A Green Fitness & Beauty-t a Green Egészségklubok Magyarország Kft. üzemelteti (telephely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135/A).

A Házirend célja, hogy meghatározza a Green Fitness & Beauty-ban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja továbbá a Green Fitness & Beauty rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Green Fitness & Beauty zártkörű magánklub, amit csak a klubtagok, azok vendégei használhatnak.

A klub vezetősége bármely vendég belépését megtagadhatja, akár indoklás nélkül is.

 

1.1. Általános szabályok

A Green Fitness & Beauty területe és eszközparkja csak rendeltetésének megfelelően használható. A Green Fitness & Beauty használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Green Fitness & Beauty egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél nyilvántartásba vett személyek jogosultak engedély birtokában sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

A Green Fitness & Beauty sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és az üzemeltető azt előzetesen engedélyezte).

A Green Fitness & Beauty egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik. Ez alól kivételt képeznek a törvény által nem engedélyezett területek.

A Green Fitness & Beauty területén beléptető és üzemeltető rendszer működik. Ezt a vendégek rendeltetésszerűen kötelesek használni.

A Green Fitness & Beauty jogosult egy évben 14 napot indokolás nélkül zárva tartani, valamint fenntartja a jogot arra, hogy zártkörű rendezvény esetén (a komplexum egész vagy részterületeiről) az általános vendégkört távol tartsa.

A Green Fitness & Beauty sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első bérlet megvásárlásakor 1 000 Ft klubtagkártya díj fizetendő, ami pénzre vissza nem váltható.

A Green Fitness & Beauty általános nyitva tartási rendje:

       hétfő – péntek: 06:30 – 22:00,
       szombat – vasárnap: 08:00 – 21:00.

A Green Fitness & Beauty zárva van az év alábbi napjain (10 nap):

       január 1. (Újév),
       Húsvét vasárnap, hétfő,
       Pünkösd vasárnap, hétfő,
       május 1. (A munka ünnepe),
       november 1. (Halottak napja),
       december 25., 26. (Karácsony),
       december 31. (Szilveszter),

és ünnepi nyitva tartással (08:00 – 14:00) üzemel az alábbi napokon (5 nap):

       március 15. (Nemzeti ünnep),
       nagypéntek (húsvét),
       augusztus 20. (az államalapítás ünnepe),
       október 23. (Nemzeti ünnep),
       december 24. (Karácsony).

A Green Fitness & Beauty szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontig a komplexumot elhagyni.

  A Green Fitness & Beauty területén TILOS:

 • a dohányzás és alkohol fogyasztása,
 • az olyan tevékenység, amely a Green Fitness & Beauty szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés,
 • bármely veszélyes anyag, tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), állat bevitele,
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.
 

1.2. Személyes adatok kezelése

Az üzemeltető a Green Fitness & Beauty sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, ami alapján a recepciós kollégák rögzítik a beléptető rendszerben a személyes adatokat. A vendég bármilyen belépő vagy bérlet megvásárlásával elfogadja a Green Fitness & Beauty Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény alkalmazottai ellenőrzik.

Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

Az első belépéskor Green Fitness & Beauty munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget (a kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében) a személyét igazoló dokumentum bemutatására kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben elhárító, illetőleg az arckép lefotózásától elzárkózó vendégtől az üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azokat harmadik félnek nem adhatja át.

Amennyiben a Green Fitness & Beauty területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásai bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép-, fényképfelvétel) és azokon esetleg bármely vendég látható, a vendég a reklámanyagon való megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Green Fitness & Beauty területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, a vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.,
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet),
 • reklám-, hirdetési, propaganda-, szóróanyag.

1.3. A felek közötti jogviszony szüneteltetése

A Vendégnek lehetősége van arra, hogy a megvásárolt szolgáltatásokat (60 alkalomra szóló bérlet esetén 7 egymást követő napra, 90 alkalomra szóló bérlet esetén 14 egymást követő vagy 2x7 napra, 180 alkalomra szóló bérlet esetén 21 napra (összefüggően vagy 7 napos szakaszokban <7+7+7 nap, 7+14 nap>), 360 alkalomra szóló bérlet esetén 28 napra (összefüggően, vagy 7 napos szakaszokban <7+7+7+7 nap, 7+21 nap, 14+14 nap, 7+7+14 nap>) szüneteltesse. A Vendégnek a szüneteltetésre vonatkozó igényét (alapesetben) 2 héttel korábban jeleznie kell írásban a d.muller@green-fitness.hu e-mail-címre. Méltányolható okból (betegség, hirtelen támadt váratlan esemény, vis maior) a Szolgáltató engedélyezheti a szüneteltetés későbbi bejelentését. Hasonlóan a Szolgáltató a szüneteltetés meghosszabbítását is engedélyezheti különösen indokolt és dokumentált esetben (például baleset, kórházi tartózkodás).

A szüneteltetési idővel kitolódik a bérlet érvényessége.

Szabálytalanság esetén

Szabálytalanság (a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályoknak a megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a klub tagjai sorából ideiglenesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető az intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérheti; az utóbbiak utasításai szerint kell a továbbiakban minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégnek kötelező a rend és a tisztaság fenntartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Felelősségvállalás

A Green Fitness & Beauty üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyek sérüléseiért vagy anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Green Fitness & Beauty recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Rendkívüli esemény

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegélynyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet készít. A Green Fitness & Beauty területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. A rendkívüli eseménytől függően haladéktalanul, telefonon értesítendő:

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112
Mentő (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107

 

Speciális szabályok

A sportterekre kizárólag az azokon végezhető sporttevékenységhez illő sportfelszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Green Fitness & Beauty területén tiszta, zárt, váltó sportcipő használata kötelező. Amennyiben a vendég nem hoz magával sportcipőt, a vásárolt napijegy nem vész el, azt a legközelebbi látogatáskor jóváírjuk.

Fogyasztás

A Green Fitness & Beauty két lehetőséget nyújt termékvásárlásra:

 • a termék értékesítése azonnali készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel,
 • a termék értékesítése hitelben (a kiadott kulcs alapján), a hitel kiegyenlítése a klub elhagyása előtt történik.

(A hitelben történő fogyasztás utólagos rendezésének elmulasztása esetén a vendég kizárható a klubból, bérletének fennmaradt alkalmait a tartozás rendezéséig nem használhatja fel. A tagkártya tételes forgalma dátumra és időpontra pontosan lekérdezhető, amelyet Green Fitness & Beauty a vendég kérésére köteles megmutatni. A tételes forgalom lekérdezésére csak a Green Fitness & Beauty vezetősége jogosult.)

Recepció

A vendég a belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések stb.) távozáskor köteles a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a belépéskor átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

A Green Fitness & Beauty recepciójában csak a Green Fitness & Beauty alkalmazottai tartózkodhatnak.

Tilos a hűtőkből és a pultról terméket elvenni.

1.3. Egyéb rendelkezések

A Green Fitness & Beauty szolgáltatásai kizárólag érvényes alap belépővel, bérlettel vagy egyéb, a Green Fitness & Beauty és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. All You Can Move Sportpass) alapján vehetők igénybe. Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők (fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika, masszázs, szolárium). A Green Fitness & Beauty által kibocsátott bármely belépőkártya a Green Fitness & Beauty tulajdonát képezi.

A negyedéves, féléves, éves bérletek és egyéb egyedi szerződés (pl.: céges szerződés) alapján megvásárolt bérletek az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával együtt érvényesek. A Green Fitness & Beauty jogosult a felmutatott igazolványokat ellenőrizni.

A Green Fitness & Beauty a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz nemenként öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. A Green Fitness & Beauty az öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal. Az öltözőszekrényeken hagyott lakatokat minden nap végén levágjuk, a bennük levő holmikat eltávolítjuk. Értéktárgyak tárolására az edzés idejére meghatározott számú értékmegőrző boxot biztosítunk.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények lakatját, a mágneskulcsot és a szilikon karszalagot a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Green Fitness & Beauty jogosult 1500 Ft/nap napidíjat felszámolni. Az öltözőszekrény lakatjának elvesztése esetén a vendég köteles 3000 Ft-ot a Green Fitness & Beauty részére megfizetni.

A bérlet elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

Az értékmegőrző kulcsának elvesztése esetén 5000 Ft-ot számolunk fel a zár cseréjére.

A Green Fitness & Beauty jogosult az eszközök (pl. törölköző, szauna törölköző, Kangoo cipő) használatának ellenértékét a bérlet díjon felül meghatározni.

A Green Fitness & Beauty területén talált tárgyakat mindenki köteles leadni a recepción. A talált tárgyakat a Green Fitness & Beauty egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések:

 • a Green Fitness & Beauty szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;
 • a Green Fitness & Beauty sportszolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;
 • a szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;
 • a bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat tenni tilos;
 • a gyakorlatot végző, a szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása tilos;
 • a szolgáltatásokat fertőző betegségben szenvedő személyek nem vehetők igénybe;
 • a sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetők a Green Fitness & Beauty munkatársainak azzal együtt, hogy Green Fitness & Beauty egyedi igényeket nem áll módjában teljesíteni.
 

Fitness terem

14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe a klub sportszolgáltatásait (ők az edzőtérben nem tartózkodhatnak); számukra a gyermeksarok van fönntartva, amely térítésmentes, azonban gyermekfelügyelet nincs, a szülő felelősségére vehető igénybe.

14 és 18 év közötti fiatalok a klub sportszolgáltatásait érvényes belépő (jegy, bérlet) ellenében vehetik igénybe, szülői hozzájárulással, felnőtt felügyeletével.

A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés tilos. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos.

A Green Fitness & Beauty területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

A fitness teremben kizárólag a Green Fitness & Beauty vezetőinek engedélyével rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Green Fitness & Beauty területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabályok betartására.

A vendég az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A gépeket használatuk után alaphelyzetüknek megfelelően, az eszközöket (kézi súlyzókat, rudakat, fit-ball stb.) rendszeresített tároló helyükön kell hátrahagyni.

Az eszközökön való sportoláskor javasoljuk a törölköző használatát.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Csoportos órák

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra előzetesen interneten, érvényes bérlet birtokában lehet helyet foglalni a megadott weboldalon. Az órára előre be nem regisztrált vendégek a még szabad helyekre állhatnak be.

Az óra kezdése után érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és a többi vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Online foglalás esetén azonnal lehúzásra kerül az alkalom. Legkésőbb két órával a csoportos óra kezdése előtt mondhatja le a vendég a foglalását, ha nem vesz részt rajta.

Ebben az esetben visszakapja a levont alkalmat, amit utólag felhasználhat újabb foglalásra.

A Green Fitness & Beauty vezetősége fenntartja a jogot, hogy az órarendet megváltoztassa, edzőket cseréljen, elbocsásson vagy felvegyen, saját belátása szerint. Erről köteles értesíteni a klubtagot, de a döntést nem kell megindokolnia.

Öltöző, szauna előtér

Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben nem vállal felelősséget.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.

A szaunát mindenki az általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre használhatja.

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Hatálybalépés

A Green Fitness & Beauty jelen Házirendje bármelyik szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a recepción. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.